Kurs/informasjon innen vedlikehold av møbler og interiør.

 

Denne type informasjon er viktig for alle som jobber med rengjøring og generelt vedlikeholdsarbeid.

I tillegg kan informasjonen inneholde kunnskap om materialer som er brukt i møbler. Dette gir for eksempel husøkonomer og innkjøpere verdifull informasjon som de kan ha god bruk for i sitt daglige arbeid.

Min bakgrunn for å tilby denne informasjonen er 13 års fartstid i Leather Master, hvor jeg har tilegnet meg kunnskap om, og erfaring med forebyggende vedlikehold, generell rengjøring, flekkfjerning, problemløsning og reparasjoner av følgende materialer:

        hud/lær, tekstiler, treverk, stein/marmor, glass/metall.

Jeg har arbeidet mye med oppæring av salgspersonale. I tillegg har jeg holdt kurs i praktiske reparasjonsteknikker for servicepersonale både hos møbelbutikker og norske møbelprodusenter. Gjennom dette arbeidet har jeg siden 1995 holdt kurs og informasjon for et sted mellom mellom 6-8000 personer.

Jeg har arbeidet med og for de fleste av de norske møbelkjedene såvel som produsenter.

Mine presentasjonsmetoder er bygd på informasjon via prosjektor, jeg bruker Keynote som er et presentasjonsprogram spesielt laget for Mac maskiner, det kan sammenlignes med Power Point men har flere muligheter og er et mer “levende” program som er med på å gjøre presentasjonene mer interessante. Jeg bruker mye bilder i informasjonen som gjør budskapet mer tydelig for deltakerne. Samtidig er den “skrellet “ for unødvendig informasjon, mitt mål med hver enkelt presentasjon er at deltakerne skal gå ut etterpå med en følelse av faktisk å ha lært noe matnyttig.

Telefon : 40 00 84 46
Telefax : 94 77 58 72

E-post :post@renemobler.no